Asystent/ka Konsultanta - Praktyki

Ostatnia aktualizacja ogłoszenia 2017-10-31

oferuje bezpłatne praktyki na stanowisku:

 

ASYSTENT/KA KONSULTANTA - PRAKTYKI

 

Wybrana osoba będzie wspierała konsultanta prowadzącego projekty rekrutacyjne i zdobędzie wiedzę na temat:

 • ogólnych zasad funkcjonowania doradztwa personalnego
 • metod klasyfikacji i preselekcji dokumentów aplikacyjnych
 • tworzenia i redagowania ogłoszeń rekrutacyjnych
 • koordynowania działań rekrutacyjnych
 • metody ‘direct search’
 • narzędzi selekcji i oceny Kandydatów
 • wywiadów rekrutacyjnych
 • raportów i audytów psychologicznych

 

W trakcie praktyk Asystent/Asystentka będzie współpracować z konsultantem i na bieżąco otrzymywać od niego informacje zwrotne o swoich mocnych i słabszych stronach oraz rekomendowanych kierunkach rozwoju zawodowego.

Praktyki zostaną potwierdzone zaświadczeniem z wyszczególnieniem zakresu obowiązków.

Wymagania:

 • status studenta studiów dziennych lub zaocznych
 • kultura osobista i odpowiednie kompetencje interpersonalne
 • motywacja i zaangażowanie
 • minimum bierna znajomość języka angielskiego
 • dobra znajomość programów Outlook Express, Word oraz Internetu

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV + LM na adres:


praktyki@personality.pl

 

W CV prosimy umieścić następujące klauzule:

1. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn.29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. nr 133, poz.883)”.

2. „Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji pocztą elektroniczną do celów związanych z rekrutacją zgodnie z przepisami art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18.07.2002r. (DZ.U. nr 144 poz. 1204 z 2002 roku) 'O świadczeniu usług
drogą elektroniczną'.”

Dziękujemy za nadesłane aplikacje i informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.